Boomverzorgingsadvies

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de boom. Bij schade of ongelukken als gevolg van onvoldoende zorg, kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld.

Een boom moet veilig zijn voor voorbijgangers en voor zijn omgeving. Eén keer in de 3 tot 5 jaar moet een boom gecontroleerd worden, afhankelijk van de leefijdsfase en algehele conditie van de boom. Wij noemen deze controle in vaktermen een VTA. Het is belangrijk dat de controles en onderhoudswerkzaamheden goed geregistreerd worden. Bomen met gebreken, die binnen 3 jaar een gevaar kunnen opleveren noemen we risicobomen. Vervolgstappen zijn dan noodzakelijk.

Mogelijke vervolgstappen zijn:

  • nader onderzoek
  • intensievere controle
  • een beheersmaatregel

In het geval van een zichtbaar gebrek met mogelijk gevaarlijke gevolgen, is nader onderzoek verplicht! Onze boomverzorgers zijn gecertificeerd. Daardoor mogen zij naast het vaststellen van problemen, direct de nodige maatregelen treffen.

Maak een afspraak

Visuele boomveiligheidscontrole

VTA (Visual Tree Assessment) is een methode die door ons wordt gebruikt om te beoordelen of een boom nog boomveilig is .

Het is belangrijk dat de controles en onderhoudswerkzaamheden goed geregistreerd worden. Bij vastgestelde gebreken, dienen er maatregelen genomen te worden.

Een voorbeeld
Een groot deel van de kroon of een dikke tak dreigt uit te breken. Dit is mogelijk te voorkomen door de tak te verankeren met kabels. De kroon of tak zal niet meer breken. Daarna zal de tak nog gesnoeid worden om het gewicht te verkleinen. Deze actie vergroot niet alleen de veiligheid van de omgeving, maar ook de vitaliteit van de boom.

Lees meer over digitale systemen

De Boom Effecten Analyse

BEA (Boom Effect Analyse) is een gestandaardiseerde methode, die alle mogelijke effecten op de positieve groei/ voortbestaan van de boom in zijn veranderende omgeving in kaart brengt. De BEA, kan door ons worden ingezet, als de omgeving van de boom ingrijpend gaat veranderen door bijvoorbeeld bouw of aanleg van een weg. Vaak zijn er alternatieven voor de kap van bomen die (in de buurt) van een bouwplaats staan.

Deze analyse geeft ook adviezen, om de nadelige effecten voor de boom, tot een minimum te beperken, kortom er wordt onderzocht wat het meest boomvriendelijke alternatief is en er kunnen voorwaarden gesteld worden aan de bouw of aanleg.

Ziekten en plagen

Elke verandering van de boom zoals bijvoorbeeld kleur, vorm/ krul van het blad, nieuwe kroonvorming, zichtbare schimmel of insecten, kunnen wijzen op ziekten en plagen.
Bomen helpen te herstellen van zijn ‘belager’ doe je door in vroeg stadium van de ziekte/ plaag in te grijpen.

Bij een boomcontrole onderzoeken wij symptomen en analyseren we de feiten om de oorzaak te achterhalen.

Elke boom is anders en ook elke boom heeft zijn eigen ziekten en plagen, die specifiek zijn voor een bepaalde boom. De Eikenprocessierups, Iepenziekte, Kastanjebloedingsziekte, zijn zulke ziekte en plagen.  Deze boom-specifieke ziekten en plagen komen momenteel veel voor.

Neem contact op