Geen verrassingen

Iedereen wil graag weten waar hij / zij aan toe is. Wij spreken vooraf af, wat u van ons mag verwachten: Een vrijblijvende offerte waarin omschreven staat, wat er gedaan gaat worden.

Geen verassingen achteraf, alhoewel….

We horen regelmatig;
‘Dat ging snel met die grote machines, dat had ik me niet bedacht’.

Meer informatie

Zo doen we dat.

Uw vraag, onze aanpak

Voorafgaand aan de werkzaamheden

Meekijken en meedenken;
Het afwegen en bepalen van de meest effectieve werkwijze voor een kleine, als ook een grote klus. Wij wegen de inzet van mensen en machine goed af. Te denken aan;

  • veiligheid van de bomen
  • tijd
  • kwaliteit
  • overlast
  • belasting van de omgeving , deze is afhankelijk van de standplaats van de bomen.

Wij maken voor u een vrijblijvende offerte

Voorbereiding van de werkzaamheden;

Wij verzorgen een heldere communicatie en stemmen informatie af met de opdrachtgever. Wij regelen desgewenst de kapvergunning, klick meldingen (i.v.m. grondwerkzaamheden en kabels), informatie voor omwonenden en zorgen voor de wegafzetting/ verkeersregelaars.

Tijdens de uitvoering werkzaamheden

Wij minimaliseren verkeershinder en overlast voor de burgers, zowel voor particulieren als in de openbare ruimte. Het overzichtelijk en netjes houden van onze werkplek, maakt dat wij snel,  efficiënt en veilig kunnen werken.

Na afloop van de werkzaamheden /oplevering

We sluiten af met de opdrachtgever; evalueren en reflecteren op ons werkproces.
Materialen en machines worden gecontroleerd en onderhouden.
Feedback gebruiken wij, om onze kwaliteit en service te verbeteren.

Advies

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de boom.

Bij schade of ongelukken als gevolg van onvoldoende zorg kan de eigenaar aansprakelijk gesteld worden. Om aan de zorgplicht te voldoen dient er regelmatig en systematisch visuele controle uitgevoerd te worden.

Wanneer er gebreken gevonden zijn, dienen er maatregelen genomen te worden. Dit alles moet aantoonbaar door een vakbekwaam bedrijf worden uitgevoerd. Onze boomverzorgers kunnen u hier over adviseren.

Lees meer over advies

Digitale systemen

Bedrijven, gemeenten of andere instanties, die veel bomen in beheer hebben, werken of kunnen gaan werken met digitale systemen. Het voordeel van een digitaal systeem is, dat men te alle tijden weet hoeveel bomen u in beheer hebt, omdat alle bomen worden opgenomen in het bestand. De plaats van de boom in het gebied is  duidelijk, als ook de actuele onderhoudstoestand van elke boom.

Voor de werkploeg die bomen moeten onderhouden of verwijderen is het een voordeel dat zij altijd alle bomen in het gebied in kaart hebben.  Het bomenbestand blijft actueel, omdat een gesnoeide of gerooide boom direct kan worden bijgewerkt. Een palmtop is hiervoor het praktische hulpmiddel in het veld.

Meer weten over digitale systemen?