Digitale systemen

Bomenbeheer
Bedrijven, gemeentes of andere instanties die veel bomen in beheer hebben, werken of kunnen gaan werken met digitale systemen waarin alle bomen zijn opgenomen. Het voordeel hiervan is dat u te alle tijden weet hoeveel bomen u in beheer hebt, waar de bomen in het gebied staan en hoe de actuele onderhoudstoestand van uw bomenbestand is.

Altijd actueel
Voor de ploeg die bomen moeten onderhouden of verwijderen is het een voordeel dat zij altijd alle bomen in het gebied in kaart hebben d.m.v. een palmtop. Wanneer een boom gesnoeid of gerooid is kan dit ter plaatse bijgewerkt worden, waardoor het bomenbestand actueel blijft.

Meer weten?

Altijd een actueel bomenbestand!

Wij kunnen u, als groenbeheerder adviseren over verschillende wijzen, waarop u uw (digitaal) bomenbestand kan beheren. Wij kunnen u daarnaast begeleiden om een digitaal systeem in voeren, zodat u en uw medewerkers, altijd een actueel overzicht hebben.

Wij kunnen deze zorg uit handen te nemen, door het inventariseren van uw bomenbestand en het boomonderhoud voor u uitvoeren.

Meer weten?