"Nog 4775 bomen te werven tot aan de 'Arie Arts plantdag'

Ons doel is 5000 bomen, laatste teldatum 01-07-2019.

Waarom Trees for All?

Ooit hebben we als bedrijf gezegd, dat we goed voor bomen  zullen zorgen;  dat wij het als taak zien, ons in te zetten voor dit organisme.  Een van onze bedrijfsactiviteiten is het rooien van bomen en wij zijn ons er terdege van bewust, dat dit tegenstrijdig klinkt. Ondanks dat we er alles aan zullen doen, een boom te behouden, zijn er ook overwegingen als veiligheid en soms overlast.

Trees for All is financieel transparant, deelt haar informatie en zit aan tafel met grote spelers als de overheid. Trees for All is de enige stichting in Nederland mét CBF keur waar compensatie mogelijk is in duurzame bos projecten. De projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving en dragen bij aan een gezonder klimaat. Daarbij heeft het ook  ANBI-status.

 

Onze bijdrage

Wij willen met onze deelname aan Trees for All bijdragen, om mensen bewuster te maken.

Wij hebben er dan ook voor gekozen, om bij elke te rooien boom, het gesprek aan te gaan met onze klant. Wij doen onze klanten een aanbod, om middels Trees for All vrijwillig één of meerdere bomen terug te planten voor de gerooide boom.

Wij regelen dit voor u en voor elke 12,50 euro, wordt er in 1 boom in Nederland en 1 boom in de tropen geplant, altijd in een  duurzaam bos.

Geen winstbejag voor ons, op deze site houden wij dan ook maandelijks bij, hoeveel bomen we nog  moeten sparen,  om 1 hectare bos te kunnen planten met onze relaties. Jaarlijks zullen wij het resultaat presenteren middels het certificaat  van Trees for All.

Onze wens

Wij willen in tussen oktober en maart  2020/2021 een plantdag organiseren  voor onze relaties.

Plant u ook mee?

Wij hebben onszelf als doel gesteld, om binnen 2 jaar een hectare  aan bos in Nederland aan te gaan planten met de organisatie Trees for All (en tevens een hectare bos in de tropen).  Want voor elke geplante boom in Nederland, plant Trees for All ook  een boom in de tropen.